Ga naar hoofdinhoud

Kerncompetenties

Onafhankelijk, deskundig, objectief, integer en efficiënt
Veel ervaring met onderzoek in bedrijfsadministraties
Gedegen kennis van CAO’s, Pensioenregelingen, Verplichtstellingen, branche specifieke regelingen
Gedegen kennis van relevante wetgeving en jurisprudentie
Een landelijk werkende organisatie
Transparant en controleerbaar werkproces
Efficiënte terugkoppeling van onderzoeksresultaten
Levering van statistische gegevens, beleids- en managementinformatie
Adequate borging van bescherming persoonsgegevens

Back To Top