Ga naar hoofdinhoud

Toegevoegde waarde

Juiste uitvoering van afspraken en regelingen
Correcte opbouw van aanspraken op pensioen, correcte premieheffing, correcte claims
Tijdige onderkenning van ongewenste situaties
Preventieve werking met betrekking tot onjuiste: informatieverstrekking, premiebetaling, claims
Beperking schade, beheersing schadelast, voor opdrachtgever, ondernemer en werknemer
Informatie ten behoeve van verbetering van systemen en werkwijzen
Onderdeel van adequate bestuurlijke- en management verantwoording
Meer betrouwbare verantwoordingsinformatie
Ondersteuning van een goed imago van uitvoerder en branche
Bijdrage aan eerlijke concurrentie
Behoud en bevordering van draagvlak voor gezamenlijke/collectieve afspraken

Back To Top