Kerncompetenties

 Onafhankelijk, deskundig, objectief, integer en efficiënt
 Veel ervaring met onderzoek in bedrijfsadministraties
 Gedegen kennis van CAO’s, Pensioenregelingen, Verplichtstellingen, branche specifieke regelingen
 Gedegen kennis van relevante wetgeving en jurisprudentie
 Een landelijk werkende organisatie
 Transparant en controleerbaar werkproces
 Efficiënte terugkoppeling van onderzoeksresultaten
Levering van statistische gegevens, beleids- en managementinformatie
 Adequate borging van bescherming persoonsgegevens