Ga naar hoofdinhoud

Wie zijn wij

Providius is een onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren over en uitvoeren van pensioen controle onderzoeken (looncontroles), aansluiting- of werkingssfeeronderzoeken en controles op naleving van CAO’s. Bij de opzet en/of uitbouw van handhavingactiviteiten adviseren wij over de wijze waarop daar invulling aan gegeven kan worden. Bij uitvoering van handhavingactiviteiten stellen wij, voor besluitvorming door onze opdrachtgevers, de feitelijke situatie bij ondernemingen vast. De organisatie van Providius heeft een landelijke dekking.

Onafhankelijk

Providius BV is een private onderneming. Zowel bestuurlijk als bij uitvoering van opdrachten zijn wij onafhankelijk. Providius werkt uitsluitend in opdracht van besturen en/of uitvoerders van regelingen in bedrijfstakken en branches. Er is nimmer een (commercieel) belang bij de organisatie waar onderzoek of controle wordt verricht. Ook de onafhankelijkheid en integriteit van de individuele medewerkers van Providius is adequaat geborgd.

Activiteiten

Voor onze opdrachtgevers voeren wij onderzoeken uit en adviseren over handhaving van:

Het naleven van CAO afspraken
Het naleven van verplichtingen aan bedrijfstakpensioenfondsen
Het naleven van verplichtingen vanuit bedrijfstakeigen regelingen
Het voldoen aan eisen van erkenningsregelingen

Waarom

Het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden en het treffen van regelingen ten behoeve van sectoren en branches laat de overheid grotendeels over aan marktpartijen. De overheid schept de condities daarvoor, maar stelt ook eisen aan de kwaliteit van afspraken en regelingen, het nakomen daarvan, de controle daarop en de verantwoording daarover.

Voor het creëren, respectievelijk behouden van:

Draagvlak voor (collectieve) afspraken
Efficiënte en financieel verantwoordde uitvoering
Adequate bestuurlijke verantwoording
Beperking van schade
Het bevorderen dat voor iedereen dezelfde spelregels gelden, eerlijke concurrentie, is controle een voorwaarde.

Het eigen landelijk netwerk van experts van Providius heeft jarenlange, deskundige ervaring op dit gebied.

Back To Top