Referenties

Opdrachtgevers van Providius zijn

 Besturen en uitvoerders van bedrijfstakpensioenfondsen
 Besturen en uitvoerders van bedrijfstakeigen regelingen
 Werkgevers- en werknemers organisaties
 Brancheorganisaties
 Keurmerken, erkenningsregelingen

Wij werken onder andere in opdracht van

 Afbouwkeur
 AZL (onderdeel van de ING Groep)
 Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)
 Stichting Fondsenbeheer Waterbouw (SFW)
 Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU)
 Stichting Normering Arbeid (SNA)
 Stichting Ticket Data Control
 Syntrus Achmea Pensioenbeheer
 Technisch Bureau Afbouw (TBA)
 TKP (dochteronderneming van AEGON Nederland NV)