Ga naar hoofdinhoud

Werkwijze

Providius levert maatwerk.

De onderzoeken vinden voornamelijk plaats in administraties van ondernemingen. Met de opdrachtgever worden onder meer afspraken gemaakt over:

 Aankondiging en legitimatie van het onderzoek
 De inhoud van het onderzoek
 Terugkoppeling van resultaten naar de betrokken onderneming
 Rapportage aan de opdrachtgever
 Doorlooptijden
 Kwaliteitseisen en kwaliteitsmeting.

Wensen ten aanzien van inhoud en werkwijze worden vertaald in werkafspraken en vastgelegd in een service level agreement.

Met onze onafhankelijkheid, deskundigheid en degelijk onderbouwde rapportages, garanderen wij betrouwbare onderzoek- en controle resultaten. Deze resultaten worden gepresenteerd in overzichtelijke rapportages die afgestemd kunnen worden op een directe en efficiënte verwerking in de administratie van de opdrachtgever. Ten behoeve van mogelijke verbetering van systemen en werkprocessen delen wij graag de bij de onderzoeken en controles opgedane ervaringen met onze opdrachtgevers.

Providius beschikt over een eigen landelijk netwerk van deskundige en ervaren experts. Het is mogelijk onze experts onder de naam of het label van de opdrachtgever te laten werken.

Back To Top