Toegevoegde waarde

 Juiste uitvoering van afspraken en regelingen
 Correcte opbouw van aanspraken op pensioen, correcte premieheffing, correcte claims
 Tijdige onderkenning van ongewenste situaties
 Preventieve werking met betrekking tot onjuiste: informatieverstrekking, premiebetaling, claims
 Beperking schade, beheersing schadelast, voor opdrachtgever, ondernemer en werknemer
 Informatie ten behoeve van verbetering van systemen en werkwijzen
 Onderdeel van adequate bestuurlijke- en management verantwoording
 Meer betrouwbare verantwoordingsinformatie
 Ondersteuning van een goed imago van uitvoerder en branche
 Bijdrage aan eerlijke concurrentie
 Behoud en bevordering van draagvlak voor gezamenlijke/collectieve afspraken